J Í D E L N Í Č E K
Omlouvání dětí

Omluvte prosím své děti do 8.00 hodin v daný den. Omluvit je můžete telefonicky na čísle 380 71 15 76, nebo SMS na čísle 724504301 .

Při náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci v době od 11.45 hodin do 12.15 hodin do vlastní hygienické nádoby.

Pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v mateřské škole, je povinen uhradit stravné i za tyto dny