Projekty

Projekt MŠ TAVÍRNA                            ŠKOLNÍ ASISTENT

                                                                         JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍCÍLEM TOHOTO PROJEKTU JE POSKYTNOUT VĚTŠÍ PODPORU DĚTEM OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM, ZAJIŠTĚNÍM DOČASNÉ PERSONÁLNÍ PODPORY V MŚ - ŚKOLNÍM ASISTENTEM.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP

Výzkum, vývoj a vzdělávání