Zápis

 Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2024-25.


STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. 

Ředitelka Mateřské školy, Český Krumlov, Tavírna 119 po dohodě se zřizovatelem Městský úřad, Český Krumlov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění  pro zápis do mateřské skoly  pro školní rok 2024-2025

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119


-e-mail: ms.tavirna@krumlov.cz

-datová schránka (4mskp8c)

Termín: Zápisy do mateřské školy proběhnou 13.5. od 8.00-15.00hod v budově mateřské školy.

              Zápis do školního roku 2024-2025

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii.(viz: kritéria pro zápis do šk.roku 2024-25)

Oznámení o přijetí a nepřijetí- (hlavní nástěnka a webové stránky)


Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok -Děti mohou být do mateřské školy přijímány v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů.

Počet volných míst na školní rok 2024-25 je 10 dětí

V souvislosti s legislativními změnami (novela školského zákona) bude uchazečům o přijetí při podávání žádosti přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí písemně. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí rovněž písemně.

Poláčková Ivana - ředitelka MŠ

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024-25