Zápis

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119.

 Seznam přijatých dětí od 1.9.2023 a dětí přijatých do školního roku 2023/24

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

12

Přijímá se od 1.9.2023

11

Přijímá se od 1.9.2023

5

Přijímá se od 1.9.2023

21

Přijímá se od 1.9.2023

23

Přijímá se od 1.9.2023

18

Přijímá se od 1.9.2023

13

Přijímá se od 1.9.2023

6

Přijímá se od 1.9.2023

25

Přijímá se od 1.9.2023

8

Přijímá se od 1.9.2023

7

Přijímá se od 1.9.2023

17

Přijímá se od 1.9.2023

3

Přijímá se od 1.9.2023

1

Přijímá se od 1.9.2023

20

Přijímá se od 1.9.2023

14

Přijímá se od 1.9.2023

10

Přijímá se do š.r.23/24

4

Přijímá se do š.r.23/24

9

Přijímá se do š.r.23/24

2

Přijímá se do š.r.23/24

16

Přijímá se do š.r.23/24

15

Přijímá se do š.r.23/24

Vyvěšeno dne: 9.5.2023

Ivana Poláčková

ředitelka školy

 Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023-24.


STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. 

Ředitelka Mateřské školy, Český Krumlov, Tavírna 119 po dohodě se zřizovatelem Městský úřad, Český Krumlov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění  pro zápis do mateřské skoly  pro školní rok

Mateřská škola, Český Krumlov, Tavírna 119


-e-mail: ms.tavirna@krumlov.cz

-datová schránka (4mskp8c)

Termín: Zápisy do mateřské školy proběhnou 3.5. od 8.00-15.00hod v budově mateřské školy.

              Zápis do školního roku 2023-2024

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérii.(viz: kritéria pro zápis do šk.roku 2023-24)

Oznámení o přijetí a nepřijetí- (hlavní nástěnka a webové stránky)


Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok -Děti mohou být do mateřské školy přijímány v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů.

Počet volných míst na školní rok 2023-24 je 18 dětí

V souvislosti s legislativními změnami (novela školského zákona) bude uchazečům o přijetí při podávání žádosti přiděleno tzv. registrační číslo. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn formou seznamu registračních čísel (seznam tedy nebude jmenovitý) na nástěnce u vstupu do MŠ a na webových stránkách školy.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí písemně. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí rovněž písemně.

Poláčková Ivana - ředitelka MŠ

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023-24